Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?

Přehled služeb vzdálené správy


Služby vzdálené správy pro Společenství vlastníků (SVJ) poskytujeme od poloviny roku 2005. Nejen měsíční zpracování, ale zároveň roční vyúčtování služeb i roční účetní závěrky probíhají ke spokojenosti všech klientů.


Jak vzdálená správa funguje?

Několikaletá praxe prokázala, že vzdálená správa je vhodnou službou pro zájemce, kteří jsou schopni a ochotni se vlastními silami (členů výboru nebo pověřeného vlastníka) starat o provoz domu(ů) po technické stránce. Sami jednají s dodavateli služeb, sami zajišťují dodavatele oprav nemovitosti, sami vyřeší případné pojistné události apod.

Důležitým předpokladem pro fungující vzdálenou správu je samozřejmost, že nejméně jeden zástupce SVJ má zájem, schopnosti a možnosti komunikovat s námi elektronickou poštou (e-mailem), vytisknout jednotlivci např. aktuální výpočtový list (námi zaslaný) ze souboru typu PDF apod.

Evidenční, legislativní a výpočetní činnost provádíme "vzdáleně". Klientům poskytujeme i možnost nahlížení do jejich dat prostřednictvím internetu pomocí aplikace SSBnet.

Praxí máme ověřeno, že převzetí správy v průběhu zúčtovacího období - kalendářního roku nebrání provést vyúčtování služeb od jeho počátku (předchozí měsíce umíme doplnit).


Rozsah služeb vzdálené správy

- vedení evidence o bytech (pasportizace)
- vedení evidence o nájemcích, resp. vlastnících
- stanovení a předpis jednotlivých položek měsíční úhrady
- vedení evidence předpisů a plateb vlastníků resp. nájemců
- vedení a aktualizace evidence dlužníků
- vedení evidence nákladů
- zpracování ročního vyúčtování služeb dle platných předpisů
- vedení evidence provozních revizí zařízení a měřidel
- zajištění podvojného účetnictví týkající se provozu domu
- zpracování přiznání k dani z příjmů právnické osoby, výpočet z doložených dokladů
- výpočet a zpracování daňového přiznání k dani z nemovitosti (domu)

Podrobnější informace o poskytovaných službách v rámci vzdálené správy ve tvaru vhodném k nahlédnutí i tisku naleznete např. zde v souboru Vzdalená správa (pdf).


Jak objednat naše služby?

Rozhodnete-li se jako společenství vlastníků změnit svého správce a přejít do vzdálené správy k nám,  je třeba schválit změnu správce na shromáždění vašich vlastníků.

Detaily smluvního vztahu, zodpovědností, harmonogramu činností obou stran apod. je vhodné prodiskutovat telefonicky či osobně ještě před podpisem příkazní smlouvy. Vzor příkazní smlouvy je možné si prohlédnout na našich stránkách v sekci ke stažení.

Jakmile nám dodáte potřebné podklady a dokumenty (výpočtové listy, účetní závěrku, dokumenty vztahující se k technickému stavu budovy), je možné z naší strany správu vašeho domu zahájit.