Žádost o změnu záloh na služby
Jméno
Příjmení  
Ulice  
Číslo popisné  
Město
Telefon  
E-mail
Lze změnit výši zálohy jedné nebo více služeb. Do kolonky Jiná je možné vypsat název zálohy která není ve výčtu služeb uvedena.
Změna záloh na služby v Kč
Teplo
Teplá voda
Studená voda
Jiná:  
Další
DOMOV - správa objektů s.r.o., Bendlova 2237, Česká Lípa, 470 01, tel. 732 182 234