Změna počtu osob
Jméno
Příjmení  
Ulice  
Číslo popisné  
Město
Telefon  
E-mail
Při nahlášení změny počtu osob je potřeba vyplnit původní a nový počet osob. V kolonce Změna ke dni je nutné v kalendáři vybrat den, ke kterému se změna počtu osob vztahuje. Kolonku Nová osoba není povinné vyplňovat.
Původní počet osob  
Nový počet osob  
Změna ke dni
Nová osoba
Jméno a příjmení
Datum narození
Vztah k nájemci
Další
DOMOV - správa objektů s.r.o., Bendlova 2237, Česká Lípa, 470 01, tel. 732 182 234